Wymagane dokumenty


• świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia
• zdjęcie (3 sztuki)

Nabór do naszych szkół prowadzimy przez cały rok!

Absolwenci naszych Szkół Policealnych mogą zdobyć tytuł licencjata, a następnie magistra. Po ukończeniu szkoły, przyjmowani są na III rok studiów licencjackich, a następnie na dwuletnie studia magisterskie (po zaliczeniu egzaminów uzupełniających). Nauka odbywa się w Lublinie.  

 

Szczegółowe informacje i pozostałe formularze można uzyskać w sekretariacie Stowarzyszenia Szansa:

Stowarzyszenie Szansa
ul. Kapucyńska 1A
20-009 Lublin

tel. 81 532 21 28
608 495 366

Wyślij wiadomość