Historia Stowarzyszenia „Szansa” zaczęła się pisać dziesięć lat temu. Przez dekadę działalności na rynku edukacyjnym wypracowaliśmy model kształcenia odpowiednio dostosowany do obecnych potrzeb słuchaczy i uczniów oraz wymagań rynku pracy. Prestiż naszego Stowarzyszenia buduje profesjonalna, doświadczona kadra. Dzięki niej od wielu lat gwarantujemy najwyższą jakość nauczania. Nasze najważniejsze atuty to:

• mało liczne klasy, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,

• bogato wyposażona biblioteka (podręczniki z dziedziny agroturystyki i leśnictwa),

• możliwość wyboru języka obcego,

• indywidualne podejście do ucznia,

• wyzwalanie aktywności uczniów na rzecz szkoły i środowiska,

• promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej (sala gimnastyczna, bogato wyposażona siłownia, pływalnia, tenis stołowy),

• ścisła współpraca szkoły z rodzicami,

• praktyki w całym kraju i za granicą (dla Szkół Policealnych),

• wycieczki (Lwów, Wilno, Warszawa, itp.), wyjścia do kina i teatru (Lublin, Warszawa).

Wieloletnie doświadczenie sprawia, że nasi słuchacze i uczniowie mają szeroki wachlarz zainteresowań. Z myślą o nich kształcimy na wielu szczeblach edukacji i w wielu dziedzinach – tak, by każdy mógł otrzymać wykształcenie odpowiadające jego zainteresowaniom.

Obecnie Stowarzyszenie „Szansa” prowadzi Liceum Ogólnokształcące, Technikum Leśne, Policealną Szkołę dla Młodzieży, Policealną Szkołę dla Dorosłych oraz Trzyletnie Zaoczne Liceum Uzupełniające. Nasza propozycja kształcenia jest jednak stale poszerzana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej i rynku pracy.

Naszą ofertę kierujemy do osób pragnących nie tylko zdobywać wiedzę, ale również poszerzać swoje zainteresowania i w praktyce doskonalić swoje umiejętności. Uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce honorujemy wysokimi stypendiami.

Wiemy, jak dużą barierą w zdobywaniu wiedzy może być sytuacja materialna. Dlatego mniej zamożni uczniowie otrzymują ulgi w opłatach, bądź mogą być z nich całkowicie zwolnieni. Nasze Stowarzyszenie oferuje także pomoc materialną w sytuacjach wyjątkowych.

Naszych uczniów przygotowujemy do życia w społeczeństwie obywatelskim. Wspieramy rozwój ich różnorodnych pasji i zainteresowań. Z myślą o poszerzaniu horyzontów Stowarzyszenie prowadzi liczne koła zainteresowań: polonistyczne, turystyczne, młodego polityka, młodego technika. Uczniowie tworzą również chór i zespół muzyczny, mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych (posiadamy m.in. własną siłownię i fitness). W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. W trakcie nauki nasi podopieczni doskonalą swój warsztat podczas praktyk zagranicznych we Włoszech, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii lub krajowych w Krynicy, Wiśle i Ustroniu.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa znajomość języków obcych. Dlatego uczymy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz szwedzkiego.

Dla uczniów i słuchaczy organizujemy wycieczki oraz imprezy krajowe i zagraniczne. Stale uczestniczymy w spektaklach teatralnych we Lwowie, Warszawie i Krakowie. Bierzemy aktywny udział w Młodzieżowej Akademii Filmowej przy kinie Bajka w Lublinie, a na spotkania i wykłady zapraszamy naukowców, znane osoby z życia politycznego i kulturalnego oraz ze świata sportu.
Nauka w szkołach policealnych wliczana jest w tok studiów wyższych. Dzięki temu nasi słuchacze dostają się na III rok studiów licencjackich, a następnie na dwuletnie studia magisterskie, gdzie radzą sobie wyśmienicie. Licealiści z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i dostają się na wymarzone studia, a absolwenci Technikum Leśnego znajdują pracę w nadleśnictwach w całej Europie.

Do tej pory naukę w naszych placówkach ukończyło ponad 2,5 tysiąca absolwentów. Wielu z nich otrzymało dyplomy renomowanych wyższych uczelni. Pracują na wysokich stanowiskach w kraju i za granicą. Odgrywają istotną rolę w życiu politycznym i gospodarczym, a swoje doświadczenie wykorzystują m.in. w pracy w placówkach dyplomatycznych oraz w światowych organizacjach turystycznych.

Oni już wykorzystali swoją Szansę, skorzystaj z niej i Ty!