Nasi uczniowie osiągają doskonałe wyniki w nauce i dzięki temu otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Angażują się nie tylko w życie szkoły, ale podejmują również inne działania społeczne i kulturalne – są m.in. delegatami do Młodzieżowej Rady Miasta.


 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

Piotr Wasil

stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015 za działalność edukacyjną i społeczną oraz aktywność w różnych szczeblach działalności w roku szkolnym 2013/2014

 

Kamila Zielińska

stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/2014 za wyniki w nauce i działalność społeczną w roku szkolnym 2012/2013

 


 

Delegaci do Młodzieżowej Rady Miasta:

Dzięki działalności delegatów aktywnie uczestniczymy w działalności i pracy Rady Miasta Lublin. Na szkolnych apelach delegat informuje o aktualnych wydarzeniach i podejmowanych działaniach w Radzie Miasta

 

Michał Góra

delegat do Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2014/2015

 

Piotr Skałecki

delegat do Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2013/2014

 

Maciej Bobrowski

delegat do Młodzieżowej Rady Miasta

 


 

Nasi prymusi:

Konrad Gliwka

Szkoła Policealna – I rok, średnia ocen – 5,2

 

Marcin Mędrala

Szkoła Policealna – II rok, średnia ocen – 5,2

 

Kamila Zielińska

Technikum Leśne – III klasa, średnia ocen – 5,2

 

Karolina Zajutrek

Liceum Ogólnokształcące – I klasa, średnia ocen – 5,3

 


 

Zwycięzcy szkolnych olimpiad:

Zwycięzcy olimpiad z leśnictwa. Delegaci na olimpiadę SGGW w Warszawie

 

• Kamila Zielińska

• Michał Łukasik

• Piotr Wasil

  

Prymusi naszych dziennych szkół w Lublinie:

  

Technikum Leśne

• Bobrowski Maciej kl. IV – 4,84

• Kasprowicz Aleksandra kl. I – 4,52

• Staszek Katarzyna kl. II – 4,35

• Furtak Adrian kl. II – 3,90

  

Liceum Ogólnokształcące

• Kholomieienkova Valeriia kl. I – 3,75

• Kholomieienkova Vladyslava kl. I – 3,75

• Szymczak Sebastian kl. III – 3,50

  

Szkoła Policealna

• Fatyga Tomasz sem. III – 4,23

• Kubała Hubert sem. I – 4,00

• Borodijuk Aleksander sem. III – 3,23

  

Prymusi naszych dziennych szkół w Krasnymstawie:

  

Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

• Zajączkowski Kamil – sem. III – 4,0

• Czerwonka Adrianna – sem. V – 4,0

• Szczęch Karolina – sem. I – 3,9