Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka

• dr Zenon Chałas – podstawy przedsiębiorczości, WOS

Piastuje stanowisko od 2000 roku. Pochodzi z rodziny leśnika. Z wykształcenia historyk, absolwent KUL i podyplomowych studiów z zakresu Turystyki Krajów Biblijnych. Doktor historii współczesnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Wieloletni wykładowca przedmiotów turystycznych w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Promotor ponad 300 prac licencjackich oraz recenzent ponad 100. Od 2011 roku pracuje w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. zewnętrznych. Promował tam ponad 30 prac magisterskich oraz około 10 recenzował. Jest w trakcie przygotowywania pracy habilitacyjnej. Pracuje także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy – punkt konsultacyjny w Lublinie, posiada tytuł profesora uczelnianego na stanowisku dyrektora tej jednostki w Lublinie. Posiada uprawnienia pilota turystyki międzynarodowej z językiem rosyjskim i włoskim. Interesuje się historią najnowszą i turystyką.

• mgr Urszula Czaban – biologia

• dr Grzegorz Figiel – etyka

• mgr Ludwik Golewski – bibliotekarz, fizyk

Magister fizyki. Pracę rozpoczął w 1958 roku w Szkole Podstawowej w Prawiednikach, gdzie uczył przedmiotów ścisłych – fizyki, chemii, matematyki oraz wychowania fizycznego. Był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych FSC. Po rozwiązaniu szkoły przyzakładowej rozpoczął pracę w Stowarzyszeniu „Szansa” jako nauczyciel fizyki, a także opiekun biblioteki szkolnej.

• mgr Anna Kokoszko – język rosyjski

Ukończyła studia pedagogiczne na UMCS w Lublinie. Ma długi staż pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jej uczniowie osiągali i osiągają dobre wyniki na egzaminach, a także w różnych konkursach. Jest także pilotem wycieczek i przewodnikiem turystycznym z j. rosyjskim; współpracuję z biurami turystycznymi. Organizuje i prowadzi wycieczki szkolne. Prowadzi koło turystyczne.

• mgr Janusz Kamiński – historia, edukacja dla bezpieczeństwa

• mgr Andrzej Kozieł – geografia

• dr Marcin Pastwa – chemia, fizyka, informatyka

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, a w 2010 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w życiu studenckim jako dziennikarz i redaktor naczelny magazynu studenckiego „Radar”. Inicjator i organizator ogólnopolskich warsztatów dziennikarskich dla mediów studenckich „Pressmaniak” (w latach 2008-2011). Autor publikacji o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym z zakresu biotechnologii i genetyki zwierząt. Prowadzi zajęcia z przedmiotów zawodowych, na których organizowane są zajęcia praktyczne (m.in. wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych, mleczarni – OSM „Bychawa”, przetwórni owoców i warzyw, piekarni oraz prywatnych gospodarstw rolniczych).

• mgr Urszula Raszewska – język polski, wiedza o kulturze

• mgr Maria Rowińska – j. niemiecki

Absolwentka germanistyki KUL, 45 lat stażu pracy nauczycielskiej. Pracowała w szkole „Vetterów” i kolejowej. Wielu jej absolwentów ukończyło germanistykę. Posiada liczne kursy zagraniczne; pracowała też jako przewodnik turystyczny po mieście Lublin oraz po trójkącie Kazimierz-Nałęczów-Puławy. Prowadzi koło miłośników leśnictwa i turystyki.

• mgr Irena Rysińska-Kamińska – matematyka

• mgr Leszek Sadurski – religia

• mgr Adrian Szczotka – wychowanie fizyczne

• dr Mariusz Wójcik – przyroda

• mgr Szymon Wójtowicz – j. angielski

Dziesięć lat doświadczenia w pracy jako lektor języka angielskiego. Prowadzi zajęcia w liceum ogólnokształcącym, technikum, szkołach policealnych i na studiach magisterskich. Kilkuletni pobyt w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii pozwolił mu poznać żywy język oraz kulturę brytyjską

• Kamil Wagner – j. hiszpański

Niepubliczne Technikum Leśne

• dr Zenon Chałas – podstawy przedsiębiorczości, WOS

Piastuje stanowisko od 2000 roku. Pochodzi z rodziny leśnika. Z wykształcenia historyk, absolwent KUL i podyplomowych studiów z zakresu Turystyki Krajów Biblijnych. Doktor historii współczesnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Wieloletni wykładowca przedmiotów turystycznych w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Promotor ponad 300 prac licencjackich oraz recenzent ponad 100. Od 2011 roku pracuje w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. zewnętrznych. Promował tam ponad 30 prac magisterskich oraz około 10 recenzował. Jest w trakcie przygotowywania pracy habilitacyjnej. Pracuje także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy – punkt konsultacyjny w Lublinie, posiada tytuł profesora uczelnianego na stanowisku dyrektora tej jednostki w Lublinie. Posiada uprawnienia pilota turystyki międzynarodowej z językiem rosyjskim i włoskim. Interesuje się historią najnowszą i turystyką.

• mgr Elżbieta Andruszczak – język polski

Absolwentka polonistyki UMCS w Lublinie. Nauczyciel dyplomowany języka polskiego z ponad 30-letnim stażem pracy. Od 2001 roku egzaminator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Od 2005 roku przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. W szkołach Stowarzyszenia „Szansa” prowadzi samorząd szkolny, zajęcia pozaszkolne (w terenie) z j. Polskiego i koło teatralne.

• mgr Urszula Czaban – biologia

• dr Piotr Czyżowski – przedmioty leśne

• dr Grzegorz Figiel – etyka

• mgr Ludwik Golewski – bibliotekarz, fizyk

Magister fizyki. Pracę rozpoczął w 1958 roku w Szkole Podstawowej w Prawiednikach, gdzie uczył przedmiotów ścisłych – fizyki, chemii, matematyki oraz wychowania fizycznego. Był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych FSC. Po rozwiązaniu szkoły przyzakładowej rozpoczął pracę w Stowarzyszeniu „Szansa” jako nauczyciel fizyki, a także opiekun biblioteki szkolnej.

• mgr Janusz Kamiński – historia, edukacja dla bezpieczeństwa

• mgr Andrzej Kozieł – geografia

• dr inż. Pastwa Marcin – łowiectwo i hodowla zwierząt, przedmioty zawodowe rolnicze, chemia, fizyka, informatyka

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, a w 2010 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w życiu studenckim jako dziennikarz i redaktor naczelny magazynu studenckiego „Radar”. Inicjator i organizator ogólnopolskich warsztatów dziennikarskich dla mediów studenckich „Pressmaniak” (w latach 2008-2011). Autor publikacji o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym z zakresu biotechnologii i genetyki zwierząt. Prowadzi zajęcia z przedmiotów zawodowych, na których organizowane są zajęcia praktyczne (m.in. wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych, mleczarni – OSM „Bychawa”, przetwórni owoców i warzyw, piekarni oraz prywatnych gospodarstw rolniczych).

• mgr Urszula Raszewska – język polski, wiedza o kulturze

• mgr Maria Rowińska – j. niemiecki

Absolwentka germanistyki KUL, 45 lat stażu pracy nauczycielskiej. Pracowała w szkole „Vetterów” i kolejowej. Wielu jej absolwentów ukończyło germanistykę. Posiada liczne kursy zagraniczne; pracowała też jako przewodnik turystyczny po mieście Lublin oraz po trójkącie Kazimierz-Nałęczów-Puławy. Prowadzi koło miłośników leśnictwa i turystyki.

• mgr Irena Rysińska-Kamińska – matematyka

• mgr Leszek Sadurski – religia

• mgr Jarosław Sidorczuk – podstawy prawa w leśnictwie

• mgr Adrian Szczotka – wychowanie fizyczne

• dr Mariusz Wójcik – biologia, przedmioty leśne

• mgr Szymon Wójtowicz – j. angielski

Dziesięć lat doświadczenia w pracy jako lektor języka angielskiego. Prowadzi zajęcia w liceum ogólnokształcącym, technikum, szkołach policealnych i na studiach magisterskich. Kilkuletni pobyt w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii pozwolił mu poznać żywy język oraz kulturę brytyjską

Szkoły Policealne

• dr Zenon Chałas – przedmioty turystyczne, praktyka zawodowa

Piastuje stanowisko od 2000 roku. Pochodzi z rodziny leśnika. Z wykształcenia historyk, absolwent KUL i podyplomowych studiów z zakresu Turystyki Krajów Biblijnych. Doktor historii współczesnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Wieloletni wykładowca przedmiotów turystycznych w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Promotor ponad 300 prac licencjackich oraz recenzent ponad 100. Od 2011 roku pracuje w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. zewnętrznych. Promował tam ponad 30 prac magisterskich oraz około 10 recenzował. Jest w trakcie przygotowywania pracy habilitacyjnej. Pracuje także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy – punkt konsultacyjny w Lublinie, posiada tytuł profesora uczelnianego na stanowisku dyrektora tej jednostki w Lublinie. Posiada uprawnienia pilota turystyki międzynarodowej z językiem rosyjskim i włoskim. Interesuje się historią najnowszą i turystyką.

• mgr Andrzej Kozieł – elementy geografii

• mgr inż Wojciech Padyasek – informatyka, rachunkowość w agroturystyce, marketing w agroturystyce

W 2006 roku ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie – specjalizacja Agroturystyka, uzyskany tytuł: magister inżynier. W czasie studiów w latach 2002 – 2004 był prezesem zarządu Chóru Akademickiego Akademii Rolniczej w Lublinie. Po ukończeniu studiów, pracował na stanowisku handlowca, po uprzednim ukończeniu szkolenia z zakresu aktywnych metod sprzedaży. Aktualnie od 2008 roku posiada własną działalność gospodarcza: touroperatorskie biuro podróży. Prowadzi działalność, obejmującą wszystkie segmenty turystyki – od organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, wczasów i wycieczek krajowych, kursów, konferencji, po zagraniczną turystykę wyjazdową, a także turystykę motocyklową. Realizuje się również jako pilot i realizator wyjazdów. Prywatnie – pasjonat technik marketingowych, podróżnik.

• dr inż. Marcin Pastwa – przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, a w 2010 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w życiu studenckim jako dziennikarz i redaktor naczelny magazynu studenckiego „Radar”. Inicjator i organizator ogólnopolskich warsztatów dziennikarskich dla mediów studenckich „Pressmaniak” (w latach 2008-2011). Autor publikacji o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym z zakresu biotechnologii i genetyki zwierząt. Prowadzi zajęcia z przedmiotów zawodowych, na których organizowane są zajęcia praktyczne (m.in. wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych, mleczarni – OSM „Bychawa”, przetwórni owoców i warzyw, piekarni oraz prywatnych gospodarstw rolniczych).

• mgr Jarosław Sidorczuk – przedmioty prawne

• mgr Szymon Wójtowicz – j. angielski

Dziesięć lat doświadczenia w pracy jako lektor języka angielskiego. Prowadzi zajęcia w liceum ogólnokształcącym, technikum, szkołach policealnych i na studiach magisterskich. Kilkuletni pobyt w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii pozwolił mu poznać żywy język oraz kulturę brytyjską