Gospodarka wolnorynkowa wyznaczyła nowy kierunek rozwoju dla oświaty. Szkoła stała się instytucją świadczącą usługi dla społeczeństwa. Opłaty za edukację znacząco wpłynęły na stan domowego budżetu. Dlatego w roku 2000 przy ulicy Archidiakońskiej spotkała się grupa ludzi, którym na sercu leżała rzetelna edukacja społeczeństwa, docierająca do wszystkich – niezależnie od stanu majątkowego.

Efektem spotkania było powołanie Stowarzyszenia „Szansa”, którego członkami zostali: Andrzej Kozieł, Zenon Chałas, Urszula Raszewska, Piotr Czaban i Janusz Kamiński. W statucie Stowarzyszenia centralne miejsce zajęła troska o stworzenie przyjaznej, edukacyjnej szkoły, skierowanej do młodzieży i osób dorosłych, których nie stać na opłacanie wysokiego czesnego w innych prywatnych placówkach.

Z czasem Stowarzyszenie, z siedzibą przy ulicy Archidiakońskiej, powołało: czteroletnie liceum ogólnokształcące, technikum leśne, liceum eksternistyczne i policealne szkoły o kierunku turystycznym.

Dyrektorem i wiceprezesem Stowarzyszenia, od początku powstania do chwili obecnej, jest Zenon Chałas. W roku 2003 placówkom dydaktycznym nadano imię Adama Asnyka, a szkołom wytyczono misję, której przewodzą słowa: „Szukajcie prawdy jasnego promienia, szukajcie nowych nieprzebytych dróg”.

W roku 2001 utworzono policealne szkoły turystyczne o specjalności obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo i agroturystyka. Wielu naszych absolwentów ukończyło już jednoroczny licencjat oraz 2-letnie studia magisterskie. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu otworzono także filie policealnych szkół turystycznych w Krasnymstawie, Modliborzycach i Tomaszowie Lubelskim.

W 2005 roku Stowarzyszenie zmieniło swoja siedzibę i obecnie mieści się przy ulicy Kapucyńskiej 1A (między Domem Centrum a Teatrem im. Juliusza Osterwy). Od samego początku dyrekcja, doświadczona kadra pedagogiczna i pracownicy administracji dbają o miłą atmosferę. Szkoła – mimo krótkiego stażu – nieustannie rozwija bazę dydaktyczną, czego dowodem są dobrze wyposażone klasopracownie i biblioteka.

Stowarzyszenie ma już swoje tradycje, do których należą m. in. Dni Młodego Leśnika. A największym sukcesem placówki jest fakt, że wielu absolwentów kontynuuje edukację, podnosząc swą wiedzę i kwalifikacje na studiach licencjackich i magisterskich.

Stowarzyszenie dba o to, by oświata dostępna była dla każdego, kto pragnie się uczyć i w ten sposób zrealizować swoje plany oraz marzenia.