Stowarzyszenie „Szansa” stawia przede wszystkim na jakość kształcenia.

Dlatego w naszym liceum pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska a wychodząc naprzeciw sytuacji na rynku pracy, posiadamy szeroki wachlarz klas profilowanych. Mimo to, gwarantujemy najniższe czesne w regionie!

Wiemy, jak ważna jest znajomość języków obcych. Dlatego oprócz przedmiotów ogólnych, nasi uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, a nawet szwedzkiego. Lekcje odbywają się w znakomicie wyposażonych pracowniach, a zajęcia wychowania fizycznego prowadzone doskonale wyposażonych salach (m.in. siłownia) oraz na pływalni i stadionie.