Technikum Leśne powstało w 2003 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Szansa”. Jest to pierwsza i jedyna taka placówka w Lublinie. Oczekujemy na osoby interesujące się przemysłem leśnym, kochające przyrodę i pragnące poznać jej tajniki. Nasi absolwenci, po złożeniu egzaminu państwowego otrzymują tytuł technika leśnika i mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

Technikum leśne jest kuźnią kadr dla Dyrekcji Lasów Państwowych, Krajobrazowych Parków Narodowych i instytucji samorządowych. Kierunek rozwoju polskiej gospodarki w ramach Unii Europejskiej sprawia, że nasi absolwenci podejmują atrakcyjną pracę na eksponowanych stanowiskach w kraju i zagranicą.

Oprócz kształcenia wiedzy ogólnej, szczególny nacisk kładziemy na przedmioty specjalistyczne: biologię leśną urządzanie i zagospodarowanie lasu, ochronę lasu i łowiectwo. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w większości naukowcy lubelskich uczelni wyższych. Nasi uczniowie biorą udział w praktykach zawodowych na terenie nadleśnictw w Lubartowie, Świdniku, Krasnymstawie, Sosnowicy, Kraśniku i Puławach.

Uczniowie technikum leśnego otrzymują pełne umundurowanie. Korzystają z doskonale wyposażonej pracowni komputerowej, a w ramach zajęć wyjeżdżają na liczne wycieczki, spektakle i biorą aktywny udział w Młodzieżowej Akademii Filmowej działającej przy kinie Bajka w Lublinie.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe.