Policealna Szkoła dla Dorosłych Stowarzyszenia Szansa w Lublinie kształci w następujących zawodach:

• technik turystyki wiejskiej,
• technik ochrony fizycznej osób i mienia,
• opiekun osoby starszej,
• technik usług kosmetycznych,
• florysta.

Nasza placówka mieści się przy ul. Kapucyńskiej 1 A w Lublinie (między Domem Centrum a Teatrem J. Osterwy).

U nas możesz zdobyć atrakcyjny, dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód! Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie kwalifikacji rolniczych w zakresie Unii Europejskiej!

Nauka trwa dwa lata w systemie dziennym i cztery semestry w trybie zaocznym. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych. Nasi uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, a nawet szwedzkiego. Na początku semestru organizujemy wyjazdowe, integracyjne ognisko w lasach kozłowieckich. Ponadto wyjeżdżamy na rajdy krajoznawcze, wycieczki i obozy. Szkoła dysponuje bogatym, fachowym księgozbiorem.

Zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach. Dbając o aktywność fizyczną naszych słuchaczy organizujemy m.in. gry zespołowe i zajęcia na pływalni.

Osoby osiągające dobre wyniki w nauce otrzymują stypendium naukowe, a najlepsi kierowani są na praktyki zawodowe fundowane przez Stowarzyszenie „Szansa” (pokrywamy koszty podróży i pobytu). Wyróżniającym się absolwentom zapewniamy pomoc w uzyskaniu pracy w kraju i zagranicą w wyuczonym zawodzie.

Nauka w Policealnej Szkole dla Dorosłych – dla osób posiadających maturę – wliczana jest w tok studiów wyższych. Warunkiem przyjęcia do naszych policealnych placówek jest posiadanie średniego wykształcenia. Absolwenci naszych szkół mogą zdobyć tytuł licencjata, a następnie magistra. Po ukończeniu Szkoły Policealnej, przyjmowani są na III rok studiów licencjackich, a następnie na dwuletnie studia magisterskie (po zaliczeniu egzaminów uzupełniających). Nauka odbywa się w Lublinie.