Stowarzyszenie „Szansa” stawia przede wszystkim na jakość kształcenia. Dlatego w naszym liceum pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska a wychodząc naprzeciw sytuacji na rynku pracy, posiadamy szeroki wachlarz klas profilowanych. Mimo to, gwarantujemy najniższe czesne w regionie!

Wiemy, jak ważna jest znajomość języków obcych. Dlatego oprócz przedmiotów ogólnych, nasi uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, a nawet szwedzkiego. Lekcje odbywają się w znakomicie wyposażonych pracowniach, a zajęcia wychowania fizycznego prowadzone doskonale wyposażonych salach (m.in. siłownia) oraz na pływalni i stadionie.

 

Uczniowie wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki oraz biorą udział w imprezach krajowych i zagranicznych. Stale uczestniczymy w spektaklach teatralnych we Lwowie, Warszawie i Krakowie. Bierzemy aktywny udział w Młodzieżowej Akademii Filmowej przy kinie Bajka w Lublinie, a na spotkania w ramach zajęć zapraszamy naukowców, znane osoby z życia politycznego i kulturalnego oraz ze świata sportu.

Nasi najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe. Uczestniczymy w programie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Uczniom zamiejscowym pomagamy w znalezieniu zakwaterowania.