Stowarzyszenie Szansa w Lublinie organizuje kursy wychowawców kolonijnych. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra. Uczestnik kursu zdobędzie niezbędne kwalifikacje i otrzyma państwowe uprawnienia, dzięki którym będzie mógł podjąć pracę wychowawcy kolonijnego.

Stowarzyszenie Szansa w Lublinie prowadzi zapisy na kwalifikacyjny kurs zawodowy technik leśnik. Adresowany jest do pracowników resortu leśnictwa, przemysłu drzewnego i wszystkich, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Po ukończeniu kursu uzyskuje się tytuł technika leśnika. Osoby z takim dyplomem są obecnie niezwykle poszukiwane na rynku pracy. Zajęcia rozpoczną się 15 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkoła prowadzi nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacje R 13- zagospodarowanie i ochrona zasobów leśnych oraz kwalifikacje R 14 – urządzanie i użytkowanie zasobów leśnych.

Osoby, mając zdane obydwa egzaminy kwalifikacyjne – R13, R14 – oraz ukończoną szkołę ponadgimnazjalną (liceum, technikum) otrzymują tytuł technika leśnika. Po zakończeniu kursu można przystąpić do egzaminu państwowego.

Osoba posiadająca tytuł technika leśnika, może podjąć pracę w:
– nadleśnictwach oraz innych jednostkach Lasów Państwowych,
– Parkach Narodowych, p. krajobrazowych,
– jednostkach zajmującą się gospodarkę leśną,
– jednostkach samorządowych na stanowiskach związanych z leśnictwem,
– w Zakładach Usług Leśnych.

Ukończenie kursu kwalifikacyjnego przygotowuje absolwenta do:
– organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą i ochroną lasu,
– prowadzenia prac pomiarowych i urządzeniowych w drzewostanach,
– organizowania i prowadzenia prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego.
Wszelkie szczegóły zostaną przedstawione na spotkaniu organizacyjnym. Jego termin zostanie podany później.

 

Zapisy w siedzibie Szkół Stowarzyszenia Szansa. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

Szczegółowe informacje pod tel. 81 532 21 28, 608 495 366

 

Wykorzystaj swoją szansę! Inwestuj w swoją przyszłość. Przyjdź do szkół Stowarzyszenia Szansa!