Stowarzyszenie „Szansa” w Lublinie
Bank PKO S.A. III O/Lublin
Konto nr: 59 1240 2382 1111 0000 3897 6870