Oprócz kształcenia wiedzy ogólnej, szczególny nacisk kładziemy na przedmioty specjalistyczne: biologię leśną urządzanie i zagospodarowanie lasu, ochronę lasu i łowiectwo. Uczniowie technikum leśnego otrzymują pełne umundurowanie.