Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone doskonale wyposażonych salach (m.in. siłownia) oraz na pływalni i stadionie.