Uczniowie wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki oraz biorą udział w imprezach krajowych i zagranicznych. Stale uczestniczymy w spektaklach teatralnych we Lwowie, Warszawie i Krakowie. Bierzemy aktywny udział w Młodzieżowej Akademii Filmowej przy kinie Bajka w Lublinie, a na spotkania w ramach zajęć zapraszamy naukowców, znane osoby z życia politycznego i kulturalnego oraz ze świata sportu