Biblioteka jest czynna we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 12.00